Het Luthers Bach Ensemble

Het LBE is in 2006 door artistiek leider Tymen Jan Bronda opgericht vanuit de wens meer Bach ten gehore te brengen op basis van een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Al snel werd het repertoire uitgebreid met werken van Monteverdi tot Mozart.
Het LBE kleinkoor bestaat uit een vaste groep van een vijftiental (semi) professionele zangers die per jaar zo’n 20 concerten uitvoeren in Nederland en daarbuiten. Sinds de oprichting beschikt het LBE over eigen barokorkest, geformeerd rond een kern van getalenteerde professionele musici. Dirigenten van naam als Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra hebben in de afgelopen jaren hun medewerking verleend.
Het LBE stelt zich ten doel het publiek te betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door (semi-)scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd van Bach dat muziek via de emotie inzicht verschaft in de essentiële aspecten van het leven.
Het LBE is letterlijk en figuurlijk gegrondvest in de Lutherse Kerk in Groningen, een belangrijk podium voor kleinere ensembles en kamermuziek.  De komst van het nieuwe Schnitger-orgel in 2017 is en was een belangrijke impuls voor muziekuitvoeringen in combinatie met dit orgel, een voor Nederland unieke combinatie.

kleinkoor Luthers Bach Ensemble

Artistiek leider: Tymen Jan Bronda

Klik hier voor meer informatie

Luthers Bach Ensemble – Onze Musici

Robert Koolstra – continuo & artistiek advies
Joanna Huszcza – aanvoerder
Robert de Bree – eerste hobo
Nika Zlataric – violoncello
Silvia Jiménez Soriano – violone
Hugo Rodríguez Arteaga – fagot
Bruno Fernandes – eerste trompet

Management & organisatie

Janneke Olthuis – Zakelijk leider
Titia Patberg – Producer
Wilma Seijbel – Fondsenwerver
Annie-Evie Beukema – Choir manager LBA
Henk Timmerman – Choir manager kleinkoor

Stichtingsbestuur

Leendert Klaassen – voorzitter
Broer Miedema – penningmeester
Jikke Barwegen – secretaris
Titia Siekmans – algemeen bestuurslid
Heiko Kuipers – algemeen bestuurslid

Raad van toezicht

Jan Hendrik Kuiper
Jan Willem van Willigen
Karel Knoll

Artistiek advies

Erik Bosgraaf
Robert Koolstra