Voor een bedrag van slechts €50 per jaar kunt u al vriend / donateur worden van het LBE.

U kunt gebruik maken van de voor Vrienden / Donateur gereserveerde zitplaatsen. U wordt op de hoogte gehouden over de concerten en krijgt het programmaoverzicht middels nieuwsbrief thuis gestuurd. Tevens ontvangt u korting op uw toegangsbewijs voor uzelf en mensen die met u meegaan voor alle concerten in eigen beheer naar keuze.

U bent al Vriend van het LBE vanaf €50 per jaar; u krijgt dan korting op twee kaarten per concert, gereserveerde 2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij de concerten, een gratis pauzedrankje en programmaboekje. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief en bent u als eerste op de hoogte van aanstaande concerten en ander nieuws over het LBE.

Wordt u Gulle Gever? Dat kan vanaf €250,00 per jaar voor een periode van minimaal 5 jaar. U ontvangt 1e rang vrijkaarten (aantal is afhankelijk van uw jaarlijkse bijdrage), korting op kaarten, gereserveerde 1e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij de concerten, een gratis pauzedrankje en programmaboekje.
Daarnaast ontvangt ook u regelmatig een nieuwsbrief en bent u als eerste op de hoogte van aanstaande concerten en ander nieuws over het LBE.

Jaarlijkse bijdrage              Vrijkaarten
€250                                   2 per jaar
€500                                   6 per jaar
€1000                                 2 per concertreeks

U kunt zich als vriend / donateur opgeven door het keuzebedrag over te maken op IBAN NL70INGB0002878593 t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble te Groningen o.v.v. ‘vriendenbijdrage’, en u tevens aan te melden bij ons secretariaat: LBE mw. J. Barwegen (secr.) p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN of via het formulier (zie onder).

ANBI
Het LBE is per 1 januari 2008 een ANBI onder nummer 65004.

Giften kunnen altijd afgetrokken worden.
Een hinderpaal bij aftrek was dat er een drempel gold: alleen het geldbedrag boven die drempel was aftrekbaar. Nu is er een fiscaal nieuwtje: donaties aan zulke organisaties mag men volledig van het inkomen aftrekken indien men belooft dat minimaal vijf jaar achtereen te doen. Tot eind 2013 moest dat via een notaris, maar inmiddels kunt u dat ook doen met dit formulier dat te downloaden is vanaf de site van de Belastingdienst.

De voordelen en voorwaarden zijn:
1.Er is geen drempel bij de inkomstenbelasting.
2.De gift moet wel minstens 5 achtereenvolgende jaren gedaan worden (maar eindigt overigens bij overlijden).
zie ook:

Dit contactformulier wordt niet langer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat geldt voor steeds meer internetbrowsers. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

  Donatie: 50 euro per jaar100 euro per jaar150 euro per jaar

  Gulle gever: 250 euro per jaar500 euro per jaar1000 euro per jaar

  Het is mogelijk er voor te kiezen het Luthers Bach Ensemble te ondersteunen door een sponsorovereenkomst.
  Een aantal bedrijven en instellingen heeft reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en steunen één of meer concerten van het LBE.

  Mocht er belangstelling zijn voor een sponsorovereenkomst, dan dient men contact op te nemen met de zakelijk leider van het LBE:
  Janneke Olthuis
  Luthers Bach Ensemble
  p/a Haddingestraat 19a
  9711 KB Groningen

  ANBI

  Statutaire naam: Stichting Luthers Bach Ensemble
  Publieke naam: Luthers Bach Ensemble (ook wel; LBE)
  RSIN: 8173.27.058.B.01 (fiscaal nummer)
  KVK-nummer: 02096248
  ANBI-nummer: 
  65004
  IBAN:
  NL70 INGB 0002 8785 93
  BIC: INGBNL2A
  Doelstelling: zie statuten
  Hoofdlijn beleidsplan:
  De stichting heeft ten doel werken uit te voeren die gecomponeerd zijn door Johann Sebastian Bach. Naast dit repertoire kan het voorkomen dat het LBE uitwijkt naar werken die na aan de muzikale nalatenschap van genoemde componist liggen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van programma’s, waarbij kamermuziekwerken en werken voor grotere bezetting met koor elkaar afwisselen. Vast onderdeel van de programmering vormt medewerking aan de cantatediensten in de Lutherse kerk van Groningen.

  Het Luthers Bach Ensemble werkt met  een vaste kern van projectzangers, instrumentalisten en solisten, maar geeft door het werken op projectbasis tevens nieuw talent de gelegenheid om mee te werken.

  Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen, donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat schenking of gift. De besteding van de ingezamelde gelden bestaan uit het betalen van professionele musici, public relation zoals adverteren en het bijhouden van een website, huur zalen en kerkgebouwen.

  Bestuurders: zie pagina Wie zijn wij
  Beloningsbeleid: Bestuursleden en Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

  Zie voor een actuele jaarrekening deze link, het bestuurlijk jaarverslag deze link en voor de uitgevoerde projecten de archief-pagina.