Voor een bedrag van slechts €50 per jaar kunt u al vriend / donateur worden van het LBE.

U kunt gebruik maken van de voor Vrienden / Donateur gereserveerde zitplaatsen. U wordt op de hoogte gehouden over de concerten en krijgt het programmaoverzicht middels nieuwsbrief thuis gestuurd. Tevens ontvangt u korting op uw toegangsbewijs voor uzelf en mensen die met u meegaan voor alle concerten in eigen beheer naar keuze.
U kunt zich als vriend / donateur opgeven door het keuzebedrag over te maken op IBAN NL70INGB0002878593 t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble te Groningen o.v.v. ‘vriendenbijdrage’, en u tevens aan te melden bij ons secretariaat: LBE mw. J. Barwegen (secr.) p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN of via het formulier (zie onder).

ANBI
Het LBE is per 1 januari 2008 een ANBI onder nummer 65004.

Giften kunnen altijd afgetrokken worden.
Een hinderpaal bij aftrek was dat er een drempel gold: alleen het geldbedrag boven die drempel was aftrekbaar. Nu is er een fiscaal nieuwtje: donaties aan zulke organisaties mag men volledig van het inkomen aftrekken indien men belooft dat minimaal vijf jaar achtereen te doen. Tot eind 2013 moest dat via een notaris, maar inmiddels kunt u dat ook doen met dit formulier dat te downloaden is vanaf de site van de Belastingdienst.

De voordelen en voorwaarden zijn:
1.Er is geen drempel bij de inkomstenbelasting.
2.De gift moet wel minstens 5 achtereenvolgende jaren gedaan worden (maar eindigt overigens bij overlijden).
zie ook:

Dit contactformulier wordt niet langer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat geldt voor steeds meer internetbrowsers. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

  Donatie: 50 euro per jaar100 euro per jaar150 euro per jaar

  Het is mogelijk er voor te kiezen het Luthers Bach Ensemble te ondersteunen door een sponsorovereenkomst.
  Een aantal bedrijven en instellingen heeft reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en steunen één of meer concerten van het LBE.

  Mocht er belangstelling zijn voor een sponsorovereenkomst, dan dient men contact op te nemen met de zakelijk leider van het LBE:
  Janneke Olthuis
  Luthers Bach Ensemble
  p/a Haddingestraat 19a
  9711 KB Groningen