De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met LBE-orkest en vocale solisten koorwerken te zingen op basis van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30 zangers. Er zijn vaak twee projecten per jaar. (N.B: aanmeldingen hieronder gelden alleen voor het projectkoor LBA. Het kleinkoor is een vast koor)

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Programma
Najaarsconcerten 2023 Lutherse Bach Academie
Requiem – Niccolò Jommelli
Passie-Oratorium The last Words – Chris Fictoor (n.a.v. 2023 Chris Fictoor 60 jaar componist)

Concerten
Zaterdag 4 november Nicolaikerk Appingedam 20:00u
Zondag 5 november Der Aa-Kerk Groningen 15:00u

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble & Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Repetities
op dinsdag (19.45-22.00 uur) vanaf 6 juni  in de Lutherse kerk van Groningen.
6, 20 juni; 4 juli
5, 12, 26 september; 10, 17, en 24 oktober
2 november ’s avonds(met orkest)
Generale rep. 3 november ’s avonds

Aanmelden? 
kan via deze site (zie onder) tot uiterlijk 7 mei 2023
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Projectprijs
170 euro


Audities:
Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

  Stemsoort

  JaNee

  JaNee

  zo ja, welke

  JaNee

  zo nee, welke rep. niet