De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met orkest en vocale solisten van het Luthers Bach Ensemble koorwerken te zingen op basis van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30 zangers. Er zijn vaak twee projecten per jaar.

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Wat de Matthäus-Passion is voor Pasen, is het Weihnachts-Oratorium voor Kerst. Dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach wordt net als de Matthäus volgens een lange traditie jaarlijks uitgevoerd in Nederland. De Lutherse Bach Academie zet deze traditie voort door half december vier van de zes cantates uit te voeren.

Zaterdag         17 december A-kerk Groningen 20:00u
Zondag            18 december Appingedam 15:00u

Programma
J.S. Bach – Weihnachts-Oratorium BWV 248 (cantates I, IV, V en VI)

Uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Sara Jäggi (sopraan) | David van Laar (altus) | Jasper Dijkstra (tenor) | Joris van Baar (bas)

Projectprijs: € 200

Repetitiedata & tijden
Dinsdagavonden 13 & 27 september, 4 & 11 oktober, 1 & 15 & 22 & 29 november en 6 dec.
Generale repetitie op dinsdagavond 13 december
Repetitietijden 19:45 – 22:00u

Koorsamenstelling: 9S 9A 8T 8B

Aanmelden? Zie hieronder Opgave tot uiterlijk 1 augustus via  het aanmeldformulier.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities:
Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.

Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

  Stemsoort

  JaNee

  JaNee

  zo ja, welke

  JaNee

  zo nee, welke rep. niet