Academie 2021-08-06T20:56:13+00:00

De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met orkest en vocale solisten van het Luthers Bach Ensemble koorwerken te zingen op basis van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30 zangers. Er zijn vaak twee projecten per jaar.

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, maar ook via +31 6 30779151 (Annie-Evie Beukema)

Magnificat!

Programma:
Magnificat – J.S. Bach (BWV243)
Magnificat – C.P.E. Bach (WQ215)

Concerten:
Zaterdag 18 december Der Aa-kerk Groningen (aanvang concert 20:00u)
Zondag 19 december Nicolaikerk Appingedam (aanvang concert 20:00u)

Uitvoerenden:
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Koorsamenstelling:
12 sopranen, 9 alten, 8 tenoren, 8 bassen

Repetities:
Repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19:45 – 21:45u. 
Data: 24 & 31 augustus, 14 & 28 September, 5 & 26 oktober, 16 & 23 november, 7 december
Woensdag 15 december generale repetitie (avond)

Projectbijdrage:
Voor deelname aan dit project betalen deelnemers een bijdrage van €200 euro.
Informatie en aanmelding: Opgave tot uiterlijk 1 juli via  het aanmeldformulier.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities:
Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

Stemsoort

JaNee

JaNee

zo ja, welke

JaNee

zo nee, welke rep. niet