De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met LBE-orkest en vocale solisten koorwerken te zingen op basis van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30 zangers. Er zijn vaak twee projecten per jaar. (N.B: aanmeldingen hieronder gelden alleen voor het projectkoor LBA. Het kleinkoor is een vast koor)

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Voorjaarsproject 2024 Famous Cantatas

Programma
Cantate Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir Joh. Seb. Bach BWV 131
Cantate Herz und Mund und Tat und Leben Joh. Seb. Bach BWV 147
Cantate Höchsterwünschtes Freudenfest Joh. Seb. Bach BWV 194

Concerten
Zaterdag 13 april 2024 20:00 u concert Appingedam/ Akerk Grn.
Zondag 14 april 2024 10:00 u Cantatedienst Lutherse Kerk
Zondag 14 april 2024 15:00 concert Appingedam / Akerk Grn.

Uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest)
o.l.v. Tymen Jan Bronda

Repetities
tijd: (Dinsdagavonden) 19.45 – 22.00u Lutherse kerk Groningen
data: Repetities: 12 dec., 16 & 30 jan., 13 & 27 febr., 12 & 26 mrt., 2 apr.
do. 11 april (met orkest)
generale: Vr. 12 april (met orkest & solisten)

Aanmelden? 
kan via deze site (zie onder) kon tot 15 oktober.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Projectprijs
€180

Audities:
Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

  Stemsoort

  JaNee

  JaNee

  zo ja, welke

  JaNee

  zo nee, welke rep. niet