De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met LBE-orkest en vocale solisten koorwerken te zingen op basis van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30 zangers. Er zijn vaak twee projecten per jaar. (N.B: aanmeldingen hieronder gelden alleen voor het projectkoor LBA. Het kleinkoor is een vast koor)

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

Messiah 2024


Programma
Messiah – George Frideric Handel

Concerten
Vrij 20 december Martinikerk Groningen
Za 21 december Nicolaikerk Appingedam
Di 24 december kerstavond Lutherse kerk (cantatedienst)

Uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Stefanie True (sopraan), Gerben van der Werf (countertenor), Jeffrey Thompson (tenor), David Greco (bas)

Repetities
tijd: (dinsdagavonden) 19.45 – 22.00u Lutherse kerk Groningen
25 juni (inzeep-repetitie)
10 & 24 sept., 8 & 22 okt., 5, 12 & 26 nov., 10 dec.
18 dec. met orkest (avond), 19 dec. (avond, generale)

Samenstelling koor
10 sopranen, 10/11 alten, 8 tenoren, 8 bassen

Aanmelden? 
kan via deze site (zie onder) kon tot 10 mei 2024.
Van de koorzangers wordt verwacht dat ze alle repetities en concertdata beschikbaar zijn.
Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Deelnamekosten
€ 200

Audities
Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Auditie – hoe je je kunt voorbereiden
Het volgende willen we graag van je horen:
1. een solistisch – of koordeel met coloraturen (snelle zestiende noten ) uit  werk van Handel of Bach.
2. een koraal of  koorgedeelte uit een Bachwerk.
Graag deze muziek in drievoud meenemen.

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

  Stemsoort

  JaNee

  JaNee

  zo ja, welke

  JaNee

  zo nee, welke rep. niet