Academie 2021-05-07T09:23:25+00:00

De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met orkest en vocale solisten van het Luthers Bach Ensemble koorwerken te zingen op basis van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30 zangers. Er zijn vaak twee projecten per jaar.

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, maar ook via +31 6 30779151 (Annie-Evie Beukema)

Magnificat!


programma:

J.S. Bach                     BWV 243         Magnificat
C.P.E. Bach                 WQ   215        Magnificat

Vrijdag 17 december concert Nicolaikerk Appingedam
Zaterdag 18 december concert Der Aa-kerk Groningen

uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest)
Tymen Jan Bronda (dir.)

samenstelling

12s 9a 8t 8b

repetities

Dinsdagavonden van 19.45 – 21.45u. 
Data:   24 & 31 aug.,
14 & 28 sept.,
5 & 26 okt.,
16 & 23 nov.,
7 dec.
wo 15 december rep. met orkest (avond)
do 16 december  generale (avond)
(verzoek om dinsdag 14 dec. en zondag 19 dec. ook even vrij te houden, mogelijk verschuift er nog iets in die laatste week)

projectbijdrage:

200 euro
informatie en aanmelding: Opgave tot uiterlijk 1 juli via  het aanmeldformulier.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities

Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.

Stemsoort

JaNee

JaNee

zo ja, welke

JaNee

zo nee, welke rep. niet