Contact 2021-04-03T16:48:04+00:00

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.stichting LUTHERS BACH ENSEMBLE

postadres Haddingestraat 19a 9711 KB  GRONINGEN
IBAN NL70INGB0002878593 / BIC INGBNL2A t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble Groningen
Kamer van Koophandel 02096248
ANBI nr. 65004
fiscaal nummer / RSIN 8173.27.058.B.01
balans 2017: https://luthersbachensemble.nl/Balans2017.pdf (de jaarrekening is op te vragen via bovenstaand e-mailadres)
Bestuur en raad van toezicht zijn onbezoldigd.
doelstelling: https://luthersbachensemble.nl/statuten.pdf
beleidsplan:

KISTORGEL huren?

zie daarvoor www.kistorgel.com

management

Artistic Director (artistiek leider) Tymen Jan Bronda
+31 (0)6 27035682 info@luthersbachensemble.nl
Managing Director (zakelijk leider) Jarick Bruinsma
+31 (0)6 18205151 managingdirector@luthersbachensemble.nl
Producer (productie) Titia Patberg
+31 (0)6 11148862 producer@luthersbachensemble.nl
Tickets (kaartverkoop/kassa) Bernard van Reemst tickets@luthersbachensemble.nl
Choir Manager
projectkoor LBA Annie-Evie Beukema
+31 (0)6 30779151 anniebeukema@gmail.com 
Choir Manager kleinkoor LBE  Henk Timmerman
Inspiciënten Ite-Harm Meerveld & Oege Mollema

verloning

KBZON  www.kbzon.nl
Stationsstraat 4, 5701 MK Helmond.
servicebureau KBZON: 0492-387224 E-mailadres: info@kbzon.nl

bestuur

Bernard van Reemst (subsidie- & fondsenwerving)
Broer Miedema (penningmeester)
Daan Nijman (algemeen bestuurslid)
Erwin de Vries (penningmeester beheer)
Rolf Wierenga (secretaris)
Ton Kee (voorzitter)

raad van toezicht

Jan Hendrik Kuiper
Jan Willem van Willigen
Jeroen Knot
Johan Boiten
Karel Knoll

artistiek advies

Erik Bosgraaf (blokfluitist)
Robert Koolstra (klavecinist)

repetitor

Robert Koolstra

subsidie- & fondsenwerving

Bernard van Reemst (coördinatie)
Ton Kee
Tymen Jan Bronda (advies)
Wietske Koopmans

vriendencie

Rolf Wierenga

social media

Titia Patberg
Ton Kee
Rolf Wierenga