Statutaire naam: Stichting Luthers Bach Ensemble
Publieke naam: Luthers Bach Ensemble (ook wel; LBE)
RSIN: 8173.27.058.B.01 (fiscaal nummer)
KVK-nummer: 02096248
ANBI-nummer: 
65004
IBAN:
NL70 INGB 0002 8785 93
BIC: INGBNL2A
Doelstelling: zie statuten
Hoofdlijn beleidsplan:
De stichting heeft ten doel werken uit te voeren die gecomponeerd zijn door Johann Sebastian Bach. Naast dit repertoire kan het voorkomen dat het LBE uitwijkt naar werken die na aan de muzikale nalatenschap van genoemde componist liggen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van programma’s, waarbij kamermuziekwerken en werken voor grotere bezetting met koor elkaar afwisselen. Vast onderdeel van de programmering vormt medewerking aan de cantatediensten in de Lutherse kerk van Groningen.

Het Luthers Bach Ensemble werkt met  een vaste kern van projectzangers, instrumentalisten en solisten, maar geeft door het werken op projectbasis tevens nieuw talent de gelegenheid om mee te werken.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen, donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat schenking of gift. De besteding van de ingezamelde gelden bestaan uit het betalen van professionele musici, public relation zoals adverteren en het bijhouden van een website, huur zalen en kerkgebouwen.

Bestuurders: zie pagina Wie zijn wij
Beloningsbeleid: Bestuursleden en Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Zie voor een actueel jaarverslag deze link en voor de uitgevoerde projecten de archief-pagina.