Luthers Bach Ensemble te Groningen | Haddingestraat 19a 9711 KB Groningen | KvK 02096248 | ANBI: 65004|info@luthersbachensemble.nl
LBA 2018-07-02T18:44:32+00:00

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, maar ook via +31 6 44300563 (Betty Knigge)

Najaarsproject 2018  

zondag 23 september 10:00 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen

programma:
J.S. Bach, Bringet dem Herrn Ehre seines Namens BWV 148
J.S. Bach, Wir glauben all an einen Gott

uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

gewenste aantallen zangers:

8 sopranen 8 alten 7 tenoren 7 bassen

projectbijdrage:

25 euro

repetities: (dinsdagen)

4 september
11 september
18 september
zaterdagmiddag 22 september 13-15 uur (generale lutherse kerk)

informatie en aanmelding: Opgave uiterlijk 1 augustus 2018 bij Betty Knigge, choirmanager, via het aanmeldformulier. Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities

Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Johannes-Passion 2019    

zaterdag 6 april 14:30 uur Der Aa-kerk Groningen (gewijzigd)
zondag 7 april 15:00 uur Loppersum Petrus en Paulus Kerk

programma:
J.S. Bach, Johannes-Passion BWV 245

uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

gewenste aantallen zangers:

9 sopranen 9 alten 8 tenoren 8 bassen

projectbijdrage:

185 euro

repetities: (dinsdagen)

13 nov
27 nov
11 dec
8 jan
22 jan
5 feb
26 feb
12 maart
26 maart
2 april

3 april (generale, in de avond)

informatie en aanmelding: Opgave uiterlijk 1 september 2018 bij Betty Knigge, choirmanager of het aanmeldformulier.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities

Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

AANMELDINGSFORMULIER projectzangers

Najaarsproject 2018Johannes-Passion 2019

Stemsoort

JaNee

JaNee

zo ja, welke

JaNee

zo nee, welke rep. niet