Luthers Bach Ensemble te Groningen | Haddingestraat 19a 9711 KB Groningen | KvK 02096248 | ANBI: 65004|info@luthersbachensemble.nl
LBA 2018-10-25T07:23:15+00:00

De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met orkest en vocale solisten van het Luthers Bach Ensemble koorwerken te zingen op basis van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30-35 zangers. Er zijn minimaal twee projecten per jaar.

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, maar ook via +31 6 44300563 (Betty Knigge)

Johannes-Passion 2019  (aanmelding niet meer mogelijk)

zaterdag 6 april 14:30 uur Der Aa-kerk Groningen
zondag 7 april 15:00 uur Loppersum Petrus en Paulus Kerk

programma:
J.S. Bach, Johannes-Passion BWV 245

uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

gewenste aantallen zangers:

9 sopranen 9 alten 8 tenoren 8 bassen

projectbijdrage:

185 euro

repetities: (dinsdagen)

13 nov
27 nov
11 dec
8 jan
22 jan
5 feb
26 feb
12 maart
26 maart
2 april

3 april (generale, in de avond)

informatie en aanmelding: Opgave uiterlijk 1 september 2018 bij Betty Knigge, choirmanager of het aanmeldformulier. (aanmelding niet meer mogelijk)
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Messiah 2019

zaterdag 14 december Nicolaikerk Appingedam
zondag 15 december Der Aa-kerk Groningen

programma:
Georg Frideric Handel, Messiah

uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

gewenste aantallen zangers:

10 sopranen 10 alten 9 tenoren 9 bassen

projectbijdrage:

185 euro

repetities: nnb (dinsdagen)

13 december (generale, in de avond)

informatie en aanmelding: Opgave uiterlijk  1 augustus 2019 bij Betty Knigge, choirmanager of het aanmeldformulier.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities

Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.