LBA 2019-06-06T22:02:51+00:00

De Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met orkest en vocale solisten van het Luthers Bach Ensemble koorwerken te zingen op basis van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. De omvang van het koor ligt rond de 30-35 zangers. Er zijn minimaal twee projecten per jaar.

Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, maar ook via +31 6 44300563 (Betty Knigge)

Messiah 2019  (aanmelding mogelijk tot 1 juli  NIEUW)

vrijdag 13 december 19:30 uur Jozefkerk Assen nieuw!
zaterdag 14 december 19:30 uur Nicolaikerk Appingedam
zondag 15 december 15:00 uur Der Aa-kerk Groningen
woensdag 25 december 10:00 uur Lutherse kerk Groningen (cantatedienst)

programma:
Georg Frideric Handel, Messiah

uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

gewenste aantallen zangers:

10 sopranen 10 alten 9 tenoren 9 bassen

repetities: (dinsdagen)

3 sept  17 sept  1 okt  15 okt  29 okt  12 nov  26 nov  3 dec  10 dec.
12 december (generale, in de avond) nieuw

projectbijdrage:

185 euro


informatie en aanmelding:
Opgave tot uiterlijk  1 juli 2019 bij Betty Knigge, choirmanager of het aanmeldformulier.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities

Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.

Messiah

Stemsoort

JaNee

JaNee

zo ja, welke

JaNee

zo nee, welke rep. niet