Luthers Bach Ensemble te Groningen | Haddingestraat 19a 9711 KB Groningen | KvK 02096248 | ANBI: 65004|info@luthersbachensemble.nl
Steun ons 2018-11-07T09:03:08+00:00

Doneer een bedrag middels iDeal:

Het project is geslaagd dankzij uw donaties!

Blijf ons volgen op https://www.voordekunst.nl/projecten/7686-het-luthers-bach-ensemble-en-david-greco voor het vervolg van de cd-opname.
Hartverwarmend zijn de opmerkingen bij de giften. Een keuze:

-Juist in een tijd waarin geld/ economie het meest belangrijk lijkt te zijn, hebben we kunst hard nodig!

-Omdat ik het Luthers Bach Ensemble en David Greco een warm hart toedraag

-Wij zijn vrienden en fans von David Greco (en natuurlijk ook van het Luthers Bach ensemble)

-Omdat ik het LBE heel goed vind en er al zoveel financieel moet worden ingeleverd op kunst en met name op klassieke muziek

-Omdat goede muziek er moet zijn en het Lbe daarvoor zorgt in noord Nederland

-Geweldig dat het LBE weer een CD opneemt..

-Het nieuwe orgel in de Lutherse Kerk Groningen is een juweel van een instrument

-Ik steun dit project omdat ik het LBE bewonder en waardeer.

-Het ensemble verdient het! De kwaliteit is hoog en het repertoire interessant. Ga zo door

-Geweldige projecten zijn fan

-Ben donateur, LBE is goed bezig met klassiek!

-Véél succes!!

-Omdat het heel zinvol is

-Fantastisch project. Eerder al gesteund door een pijp van het orgel te adopteren.

-De kleinschaligheid en muziekkeuze spreekt ons aan

-Omdat ik vaak geniet van het optreden van het Luthers Bachkoor en het Luthers Bachensemble

-Enthousiast en heel goed ensemble met leuke/mooie projecten, die het steunen waard zijn

-Belangrijk kunstproject

-Ik hou van Bach en van het Luthers Bach Ensemble!

-Ik hou erg van orgelmuziek en ook van de Bach cantates

-Gewoon leuk!

-Omdat ik het nieuwe orgel zo mooi vind, en omdat ik één van de pijpen geadopteerd heb.

-Geweldig ensemble. alle steun is belangrijk

-Het LBE is een mooie club mensen die prachtige muziek maakt.

Voor een bedrag van slechts €50 per jaar kunt u al vriend / donateur worden van het LBE.

U kunt gebruik maken van de voor Vrienden / Donateur gereserveerde zitplaatsen. U wordt op de hoogte gehouden over de concerten en krijgt het programmaoverzicht middels nieuwsbrief thuis gestuurd. Tevens ontvangt u korting op uw toegangsbewijs voor uzelf en mensen die met u meegaan voor alle concerten in eigen beheer naar keuze.
U kunt zich als vriend / donateur opgeven door het keuzebedrag over te maken op IBAN NL70INGB0002878593 t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble te Groningen o.v.v. ‘vriendenbijdrage’, en u tevens aan te melden bij ons secretariaat: LBE dhr. R. Wierenga (secr.) p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN of via het formulier (zie onder).

ANBI
Het LBE is per 1 januari 2008 een ANBI onder nummer 65004.

Giften kunnen altijd afgetrokken worden.
Een hinderpaal bij aftrek was dat er een drempel gold: alleen het geldbedrag boven die drempel was aftrekbaar. Nu is er een fiscaal nieuwtje: donaties aan zulke organisaties mag men volledig van het inkomen aftrekken indien men belooft dat minimaal vijf jaar achtereen te doen. Tot eind 2013 moest dat via een notaris, maar inmiddels kunt u dat ook doen met een formulier dat te downloaden is vanaf de site van de Belastingdienst.

De voordelen en voorwaarden zijn:
1.Er is geen drempel bij de inkomstenbelasting.
2.De gift moet wel minstens 5 achtereenvolgende jaren gedaan worden (maar eindigt overigens bij overlijden).
zie ook:
giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_giften_laten_vastleggen

Donatie: 50 euro per jaar100 euro per jaar150 euro per jaar

Het is mogelijk er voor te kiezen het Luthers Bach Ensemble te ondersteunen door een sponsorovereenkomst.
Een aantal bedrijven en instellingen heeft reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en steunen één of meer concerten van het LBE.

Mocht er belangstelling zijn voor een sponsorovereenkomst, dan dient men contact op te nemen met de zakelijk leider van het LBE:
Titia Siekmans (zie pagina contact)
Luthers Bach Ensemble
p/a Haddingestraat 19a
9711 KB Groningen