Welkom op onze site!

LBE staat in 2016 voor een 10 jaar jong barokensemble dat uitvoert op authentieke instrumenten en met name op historische locaties in Nederland en Noord-Duitsland (Ostfriesland). Het Lutherse element heeft bij het LBE een meerwaarde: er wordt uitgevoerd in een lutherse context, vaak in de Lutherse kerk Groningen de thuisbasis van het LBE. Daar klinken koor en orkest vanaf de oostgalerij, een historische setting. In de achttiende eeuw musiceerden koor en orkest met het verloren gegane Schnitgerorgel (gebouwd in 1699/1717) van deze Lutherse kerk in Groningen dat voor 2017 in de planning staat te worden herbouwd (zie www.schnitgerorgel2017.nl).

 

Ton Koopman dirigeert
ingebruikneming nieuwe barokorgel 
i.k.v. Schnitgerfestival 2017
dinsdag 31 oktober
15:00 uur
ingebruiknemingsconcert Lutherse kerk
19:30 uur cantatedienst Lutherse kerk (alleen BWV80) toegang vrij / collecte

woensdag
1 november
20:00 uur Grote of Martinikerk Doesburg
kaarten via
 www.stidomu.nl

programma:
 
J.S. Bach, cantate Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80
J.S. Bach, motet ‘Singet dem Herrn ein Neues Lied' BWV 225
Franz Joseph Haydn, orgelconcert in C groot No. 1 H.XVIII, strijkers, 2 hobo’s en fagot
orgel soli door Tymen Jan Bronda


31.10 tot 5.11 het Schnitgerfestival
kaarten via www.schnitgerfestival.nl


 


 

Het Luthers Bach Ensemble werd in 2006 opgericht vanuit de wens meer Bachcantates ten gehore te brengen op basis van de authentieke uitvoeringspraktijk. Het LBE is het enige Oude Muziekensemble in Noord-Nederland met een orkest en twee koren, een kleinkoor en een projectkoor. In de afgelopen jaren wist het LBE een kern van buitengewoon goede instrumentalisten aan te trekken. Het LBE stelt zich ten doel het publiek te betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd van Bach dat muziek via de emotie inzicht verschaft in de essentiële aspecten van het leven.
Het LBE is letterlijk en figuurlijk gegrondvest in de Lutherse Kerk in Groningen. Het gebouw aan de Haddingestraat heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk podium voor kleinere ensembles en kamermuziek. Daarnaast speelt het LBE op verschillende podia in Noord-Nederland, in de rest van Nederland en in Duitsland. De komst van het nieuwe Schnitgerorgel in 2017 is een belangrijke impuls voor muziekuitvoeringen in combinatie met dit orgel, een voor Nederland unieke combinatie.
 

 

NIEUWE CD HIER TE BESTELLEN
Magnificat D-Dur BWV243 | Concerto d-Moll BWV1059R | altsolo cantate Gott soll allein mein Herze haben BWV169.
Stefanie True (sopraan), Robert Kuizenga (altus), Richard Resch (tenor), Michiel Meijer (bas). 
 
Indien u wilt beschikken over dit kleinood maak dan 12,50 euro (incl. verzendkosten a 2,5 euro) over naar Luthers Bach Ensemble
IBAN NL70INGB0002878593 o.v.v. uw adres en postcode. Dan sturen wij u de CD z.s.m. toe.