stichting LUTHERS BACH ENSEMBLE  te Groningen
postadres  p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN
e-mailadres  info@luthersbachensemble.nl

IBAN NL70INGB0002878593 / BIC INGBNL2A t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble Groningen
Kamer van Koophandel  02096248
ANBI nr. 65004
fiscaal nummer  8173.27.058.B.01
beleidsplan beleidsplan t/m 2014
financieel verslag 2014  voor toezending stuur een e-mail naar bovenstaand e-mailadres

MAILINGLIST
wilt u zich aanmelden voor de LBE-mailinglist, stuur dan een mailtje naar het LBE, ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande link.
KISTORGEL huren? zie daarvoor ook
 www.kistorgel.com


 

management

verloning
KBZON Deurne / Ine Swinkels (via Assistent Business Leader)

bestuur
Ton Kee (voorzitter)
Rolf Wierenga (secretaris)
Broer Miedema (penningmeester)
Erwin de Vries (penningmeester beheer)
Marlite Halbertsma
Daan Nijman

raad van toezicht

Johan Boiten
Karel Knoll
Jeroen Knot
Jan Hendrik Kuiper
Jan Willem van Willigen

artistiek adviseur
Erik Bosgraaf (blokfluitist)
Robert Koolstra (klavecinist)
Alan Swanson (emeritus hoogleraar Scandinavistiek)

repetitor

Robert Koolstra

subsidie- & fondsenwerving

Bernard van Reemst (coŲrdinatie)
Wietske Koopmans
Roelie Karsijns
Tymen Jan Bronda (advies)

kassa & kaartverkoop
Hanna de Jong

vriendencie
Rolf Wierenga


social media
Ieteke Schoonbeek
Hester Kamstra