Contact 2020-01-23T08:45:49+00:00

Dit contactformulier wordt niet meer ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Dat gaat voor steeds meer toepassingen gelden. Het contactformulier wordt wel ondersteund door o.a. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome en Apple Safari.stichting LUTHERS BACH ENSEMBLE te Groningen

postadres p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN
e-mailadres info@luthersbachensemble.nl
IBAN NL70INGB0002878593 / BIC INGBNL2A t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble Groningen
Kamer van Koophandel 02096248
ANBI nr. 65004
fiscaal nummer / RSIN 8173.27.058.B.01
balans 2017: http://luthersbachensemble.nl/Balans2017.pdf (de jaarrekening is op te vragen via bovenstaand e-mailadres)
Bestuur en raad van toezicht zijn onbezoldigd.
doelstelling: http://luthersbachensemble.nl/statuten.pdf
beleidsplan: http://luthersbachensemble.nl/beleidsplan_lbe.pdf

MAILINGLIST

wilt u zich aanmelden voor de LBE-mailinglist, stuur dan een mailtje naar het LBE, ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande link.

KISTORGEL huren?

zie daarvoor ook www.kistorgel.com

management

Artistic Director (artistiek leider) Tymen Jan Bronda +31 (0)6 27035682 info@luthersbachensemble.nl
Managing Director (zakelijk leider) Titia Siekmans +31 (0)6 12964199 titiasiekmans@gmail.com
Floor Manager Titia Patberg +31 (0)6 11148862 patberg@planet.nl
Choir Manager projectkoor LBA  Annie-Evie Beukema +31 (0)6 30779151 anniebeukema@gmail.com 
Choir Manager kleinkoor LBE  Henk Timmerman
Inspiciënten Ite-Harm Meerveld & Oege Mollema

verloning

KBZON  www.kbzon.nl
Stationsstraat 4, 5701 MK Helmond.
servicebureau KBZON: 0492-387224 E-mailadres: info@kbzon.nl

bestuur

Bernard van Reemst (subsidie- & fondsenwerving)
Broer Miedema (penningmeester)
Carel Alons (algemeen bestuurslid)
Daan Nijman (algemeen bestuurslid)
Erwin de Vries (penningmeester beheer)
Rolf Wierenga (secretaris)
Ton Kee (voorzitter)
Marlite Halbertsma (beleid)

raad van toezicht

Jan Hendrik Kuiper
Jan Willem van Willigen
Jeroen Knot
Johan Boiten
Karel Knoll

artistiek advies

Alan Swanson (emeritus hoogleraar Scandinavistiek, componist)
Erik Bosgraaf (blokfluitist)
Robert Koolstra (klavecinist)

repetitor

Robert Koolstra

subsidie- & fondsenwerving

Bernard van Reemst (coördinatie)
Ton Kee
Tymen Jan Bronda (advies)
Wietske Koopmans

kassa & kaartverkoop

vacant

vriendencie

Rolf Wierenga

social media

Titia Patberg
Ton Kee
Rolf Wierenga