Luthers Bach Ensemble te Groningen | Haddingestraat 19a 9711 KB Groningen | KvK 02096248 | ANBI: 65004|info@luthersbachensemble.nl
Contact 2018-09-11T04:36:52+00:00stichting LUTHERS BACH ENSEMBLE te Groningen

postadres p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN
e-mailadres info@luthersbachensemble.nl
IBAN NL70INGB0002878593 / BIC INGBNL2A t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble Groningen
Kamer van Koophandel 02096248
ANBI nr. 65004
fiscaal nummer / RSIN 8173.27.058.B.01
balans 2017: http://luthersbachensemble.nl/Balans2017.pdf (de jaarrekening is op te vragen via bovenstaand e-mailadres)
Bestuur en raad van toezicht zijn onbezoldigd.
doelstelling: http://luthersbachensemble.nl/statuten.pdf
beleidsplan: http://luthersbachensemble.nl/beleidsplan_lbe.pdf

MAILINGLIST

wilt u zich aanmelden voor de LBE-mailinglist, stuur dan een mailtje naar het LBE, ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande link.

KISTORGEL huren?

zie daarvoor ook www.kistorgel.com

management

Artistic Director (artistiek leider) Tymen Jan Bronda +31 (0)6 27035682 info@luthersbachensemble.nl
Managing Director (zakelijk leider) Titia Siekmans +31 (0)6 12964199 titiasiekmans@gmail.com
Floor Manager Titia Patberg +31 (0)6 11148862 patberg@planet.nl
Choir Manager projectkoor LBA  Betty Knigge +31 (0)6 44300563 baknigge@gmail.com
Choir Manager kleinkoor LBE  Henk Timmerman
Inspiciënten Ite-Harm Meerveld & Oege Mollema

verloning

KCB  071-5605559 op ma, di, do en vrij tussen 09.00 en 11.00 uur
contractbureau@kczb.nl

bestuur

Ton Kee (voorzitter)
Rolf Wierenga (secretaris)
Broer Miedema (penningmeester)
Erwin de Vries (penningmeester beheer)
Bernard van Reemst (subsidie- & fondsenwerving)
Marlite Halbertsma
Daan Nijman

raad van toezicht

Johan Boiten
Karel Knoll
Jeroen Knot
Jan Hendrik Kuiper
Jan Willem van Willigen

artistiek adviseur

Erik Bosgraaf (blokfluitist)
Robert Koolstra (klavecinist)
Alan Swanson (emeritus hoogleraar Scandinavistiek)

repetitor

Robert Koolstra

subsidie- & fondsenwerving

Bernard van Reemst (coördinatie)
Wietske Koopmans
Ton Kee
Tymen Jan Bronda (advies)

kassa & kaartverkoop

Hanna de Jong

vriendencie

Rolf Wierenga

social media

Titia Patberg
Ton Kee