Voor onderstaande projecten van de Lutherse Bach Academie kunt u zich als projectzanger aanmelden via het formulier onderaan deze pagina, maar ook via +31 6 44300563 (Betty Knigge
)


Pinkstercantates - voorjaarsproject 2018 (uiterlijke aanmelding 18 december a.s.)

zaterdag 5 mei
20:00 uur concert Nicolaikerk Appingedam
zondag 6 mei 15:00 uur concert Der Aa-kerk Groningen
zondag 20 mei
10:00 uur
cantatedienst Lutherse kerk Groningen


programma:
J.S. Bach, Pinkstercantate BWV 68 Also hat Gott die Welt geliebt (met oude trombones en zinken!)
J. Chr. Graupner,
Pinkstercantate Nun gibst du Gott! einen gnädigen Regen GWV 1138/21
J.S. Bach, Motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf (reprise)
J.S. Bach, vioolconcert (nnb)
J.S. Bach, Wir glauben all an einen Gott

uitvoerenden:
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest) o.l.v. dirigent Tymen Jan Bronda

gewenste aantallen zangers:

10 sopranen 10 alten 8 tenoren 8 bassen 

projectbijdrage:
175 euro (75 studenten) 

auditiedata:
nnb

repetities:
(dinsdagen) 
16 jan
30 jan
13 feb
20 feb
13 maart
3 april
10 april
24 april
1 mei
donderdagavond 3 mei (generale) (gewijzigd!)
zaterdagavond 19 mei (podiumrepetitie)
(gewijzigd)

informatie en aanmelding Opgave uiterlijk  18 december 2017 bij Betty Knigge, choirmanager, via baknigge@gmail.com of het formulier hieronder.
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Audities
Voorwaarde om geselecteerd te worden voor de Lutherse Bach Academie is dat de projectzanger over een geschoolde zangstem beschikt en zelfstandig muziek kan instuderen. Alvorens een koorlid toe te laten wordt door de artistiek leider een auditie afgenomen. Na de auditie krijgt de kandidaat (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) binnen een maand te horen of hij/zij kan meedoen. Van een terugkerende zanger(es) zal in ieder geval één keer per twee jaar opnieuw een auditie worden afgenomen.
Als nieuwe projectzanger komt hij/zij automatisch in de database van het LBA. Dat betekent dat hij/zij net als alle andere zangers voor ieder nieuw programma wordt uitgenodigd om mee te doen. Tevens wordt bij deze uitnodiging informatie verstrekt aangaande het komende project en de vastgestelde repetitiedata en uitvoeringsdata.AANMELDINGSFORMULIER
projectzangers

Velden met (*) zijn verplicht

e-mailadres *

naam

adres

postcode

woonplaats

tel. nr:

stemsoort

project