Luthers Bach Ensemble te Groningen | Haddingestraat 19a 9711 KB Groningen | KvK 02096248 | ANBI: 65004|info@luthersbachensemble.nl
Home 2019-07-01T11:54:34+00:00

Luthers Bach Ensemble – sinds 2006

Het Luthers Bach Ensemble is in 2006 opgericht vanuit de wens meer Bachcantates ten gehore te brengen op basis van een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Al snel werd het repertoire uitgebreid met werken van Monteverdi tot Mozart.

Het koor van het LBE bestaat uit een hechte groep van een twintigtal (semi) professionele zangers die per jaar rond de vijftien concerten uitvoeren in Nederland en daarbuiten. Sinds de oprichting beschikt het LBE over een professioneel barokorkest, geformeerd rond een kern van buitengewoon goede instrumentalisten en vocale solisten. Muzikaal leider is Tymen Jan Bronda. Topdirigenten Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra hebben in de afgelopen jaren hun medewerking verleend.

Het LBE stelt zich ten doel het publiek te betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door (semi-)scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd van Bach dat muziek via de emotie inzicht verschaft in de essentiële aspecten van het leven.

Het LBE is letterlijk en figuurlijk gegrondvest in de Lutherse Kerk in Groningen. Het gebouw aan de Haddingestraat heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk podium voor kleinere ensembles en kamermuziek.  De komst van het nieuwe Schnitgerorgel in 2017 is een belangrijke impuls voor muziekuitvoeringen in combinatie met dit orgel, een voor Nederland unieke combinatie. In de achttiende eeuw musiceerden koor en orkest met het oorspronkelijke Schnitgerorgel (1717) van deze Lutherse kerk totdat dit in de negentiende eeuw verloren ging.

Trauer-Ode Johann Sebastian Bach

zondag 4 augustus 10:00 uur Lutherse kerk Groningen

programma
J.S. Bach,  Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl BWV 198, “Trauer-Ode”

Speciale festival cantatedienst (“auf Deutsch”) i.k.v. de Groninger Orgelzomer | 300e sterfjaar Arp Schnitger
Dezer dagen lijkt het bijna of we Arp Schnitger in levende lijve kunnen tegenkomen in de stad, met alle aandacht die er nu is voor zijn persoon en zijn werk. Voor wie echt in de voetstappen van Arp Schnitger wil treden is er deze morgen KantatenGottesdienst in de Lutherse kerk, waar hij zelf kerkte in de jaren dat hij in de stad woonde. En om de beleving compleet te maken zal deze dienst in het Duits gehouden worden, net zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was.

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Lucie Chartin (sopraan)
David van Laar (altus)
Jasper Dijkstra (tenor)
Henk Timmerman (bas)

entree
collecte

volg ons op social media:

FacebookTwitterYouTubeInstagram